ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
Γενικές Απαιτήσεις Προγράμματος
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ECTS
   
ACCT-110G Λογιστική I 6
ECON-261G Μικροοικονομική 6
MGT-281G Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ 6
MKTG-291G Μάρκετινγκ 6
MIS-151G Εφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων 6
Σύνολο 30
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ECTS
   
ACCT-111G Λογιστική II 6
ECON-262G Μακροοικονομική 6
ENGL-100G Βασικές Αρχές Γραφής 6
MATH-108G Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός 6
PSY-110G Γενική Ψυχολογία I 6
Σύνολο 30
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ECTS
   
BADM-234G Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
MATH-221G Στατιστική I 6
MIS-351G Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής 6
BADM-231G Επιχειρηματική Επικοινωνία 6
ACCT-211G Διοικητική Λογιστική 6
Σύνολο 30
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 4 ECTS
   
FIN-266G Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική 6
MIS-220G Τεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων 6
SOC-101G Αρχές Κοινωνιολογίας 6
MATH-321G Στατιστική II 6
BADM-230G Δίκαιο Επιχειρήσεων 6
Σύνολο 30
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ECTS
   
MGT-482G Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 6
BADM-431G Μεθοδολογία Έρευνας 6
FIN-366G Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων 6
MKTG-310G Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ 6
MIS-215G Διαχείριση Έργων 6
Σύνολο 30
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 ECTS
   
BADM-475G Στρατηγική και Πολιτικές Επιχειρήσεων 6
ACCT-231G Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 6
FIN-410G Διοίκηση Χρηματοοικονομικών 6
FIN-440G Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 6
MKTG-393G Διαφήμιση 6
Σύνολο 30
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ECTS
   
IMGT-488G Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
MIS-390G Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6
IMGT-486G Ποσοτικές Μέθοδοι 6
BADM-250G Διεθνείς Επιχειρήσεις 6
MKTG-496G Συμπεριφορά Καταναλωτή 6
Σύνολο 30
   
ΕΞΑΜΗΝΟ 8 ECTS
   
BADM-493G Διπλωματική Εργασία 6
MKTG-330G Μάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη 6
ECON-481G Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6
IMGT-490G Αναλυτική Λήψη Αποφάσεων 6
MIS-450G Αναδυόμενες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις 6
Σύνολο 30