Αρχική

 

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει αξιολογημένο- πιστοποιημένο εξ αποστάσεως πτυχίο (Bachelor) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, και αναλυτικές ικανότητες για να εφαρμόζουν αποτελεσματικά διάφορες επιχειρηματικές αρχές και εργαλεία σε ένα οργανωτικό περιβάλλον για επαγγελματική ανέλιξη.

Το διαδικτυακό πρόγραμμα παρέχει ένα ευέλικτο σύστημα μάθησης σε εργαζομένους και σε άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους φοιτητές πρόσβαση στο ποιοτικό διδακτικό προσωπικό και πόρους που παρέχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους πτυχιούχους είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για μεταπτυχιακό τίτλο ή να αποκατασταθούν άμεσα επαγγελματικά.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Γνωριμία με τις σημαντικότερες εφαρμογές των επιχειρήσεων και των τεχνικών τους.
 • Σχεδιασμός και επικοινωνία κοινού οράματος για τη στρατηγική της επιχείρησης και τη λήψη αποφάσεων.
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης για την αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
 • Ανάπτυξη, επικοινωνία και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που οδηγούν τις λειτουργίες για μείωση του κόστους, οργανωτικούς κινδύνους και την προώθηση δεοντολογικών πρακτικών.
 • Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής και διαμόρφωσης κριτικής σκέψης, στα οικονομικά, τη νομοθεσία επιχειρήσεων, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ, την οργανωτική συμπεριφορά και την τεχνολογία.
 • Διαχείριση των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής.

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου καθώς και εργαζόμενους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναλυτικές ικανότητες για να εφαρμόζουν αποτελεσματικά διάφορες επιχειρηματικές αρχές και εργαλεία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ή ανέλιξη. Επίσης, το πρόγραμμα επιτρέπει στους πτυχιούχους να συνεχίσουν τις σπουδές τους για ένα μεταπτυχιακό τίτλο.


  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

   Η γενική απαίτηση αποδοχής για την εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο προσόν.

  • Close

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια.

  • Close

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.

  • Close